Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Súhlasím Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

info@modelcentrum.sk

0903 011 122

Kliknite pre ďalšie produkty.
Nenašli sa žiadne produkty.
Kliknite pre ďalšie produkty.
Nenašli sa žiadne produkty.

Kategórie

NANOPROTECH GNP ANTICOR Professional 300ml

Ošetřený povrch sprejem Nanoprotech se dokonale zarovná a vytvoří neproniknutelnou bariéru, která odpudí vlhkost a zabrání korozi. Tenká vrstva nanočástic spolu se speciálním roztokem silně sníží tření a působí tak jako dokonalé mazivo. Sprej NANOPROTECH Auto Moto Anticor je vytvořen tak, aby vydržel i rychlé výkyvy teplot, ke kterým dochází v prostoru motoru. Objemová varianta 300 ml s oficiálním názvem GNP Antirust Professional navíc přináší nejen dvojnásobný objem, ale především profesionální aplikátor s krátkou i dlouhou aplikační trubičkou pro praktičtější aplikaci.
Prečítajte si viacShow less
19,50 € (s DPH)
dostupnosť na opýtanie
na objednávku
Referencia:
nan-022
Značka:
visa
Popis

Vlastnosti
Chrání před korozí - do patnácti minut po nanesení roztoku NANOPROTECH Auto Moto Anticor se na ošetřovaném kovovém povrchu vytvoří odolný film z nanočástic. Ten vytěsní vlhkost a díky nanotechnologii zabrání korozi.
Odolá slanému prostředí - nejnáročnější pro auta je bezesporu zimní období spojené se solí na silnicích. Ta dokáže během několika sezon způsobit značné problémy s korozí i na nových vozech. Pokud budou ovšem ohrožené součásti zejména na podvozku auta ošetřeny před zimní sezonou sprejem NANOPROTECH Auto Moto Anticor, zůstanou zakonzervovány a sůl jim tak už neuškodí.
Odstraňuje rez - máte-li starší auto nebo motorku, která už místy začíná podléhat rezavění, sprej Auto Moto Anticor poskytuje ideální pomoc. Aplikujte roztok na zkorodovaný kov a nechte působit několik desítek minut dle závažnosti koroze. Vrstva nanočástic mezitím pronikne rzí na samotný kov.
Promazává spoje - Stačí pár kapek roztoku nanočástic do pantů u dveří a dlouhodobě se zbavíte otravného skřípání. Mazivo je možno nanést na všechny pohyblivé mechanické části.
Povoluje zatuhlé mechanismy a šrouby - roztok se vyznačuje silnou vzlínavostí, a tak miniaturní nanočástice mohou proniknout i do velmi tenkých mezírek. Pokud potřebujete povolit například zatuhlý šroub, aplikujte na něj dávku spreje NANOPROTECH Auto Moto Anticor a nechte působit.
Chrání před zamrznutím - spreje NANOPROTECH si uchovávají své unikátní schopnosti i za extrémně mrazivých teplot. Roztok je tedy možné aplikovat například do zámku auta, který pak zůstane pohyblivý i v podmínkách hluboko pod bodem mrazu.
Jak sprej použít:
Před nanesením sprej pečlivě protřepejte
Na určený povrch stříkejte souvislou vrstvu (ze vzdálenosti 20-30 cm) nebo sprej použijte přímo na ošetřované místo
Vyčkejte 10-15 minut od nanesení a následně přebytečný roztok setřete
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS02 - hořlavé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Uchovávejte v chladu, mimo dosah dětí. Páry tvoří spolu se vzduchem explozivní směsi. Nebezpečí výbuchu aerosolové nádoby při jejím zahřívání.

První pomoc
Při styku s kůží: Zasaženou pokožku omýt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout vodou a případně ošetřit ochranným regeneračním krémem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem.
Při zasažení očí: Okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Vyjmout kontaktní čočky při vyplachování. Další postup konzultovat s očním lékařem.
Při požití: Není typickou cestou expozice. Při náhodném polknutí aerosolu důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého ponechat v teple a klidu. Okamžitě vyhledat lékaře.
Při vdechnutí: Postiženého přesunout na čerstvý vzduch. Okamžitě, případně podle symptomů, přivolat lékaře.
Standardní věty o nebezpečnosti
H222 2.3 – Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1
Extrémně hořlavý aerosol.
H229 2.3 – Aerosoly, kategorie nebezpečnosti 1, 2, 3
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Prečítajte si viacShow less
Detaily produktu
nan-022

Menu